Algemene voorwaarden 

1. Leveringen

U ontvangt van ons altijd een bevestiging van uw bestelling per email. Voor Nederland geldt een leveringstermijn van 1 tot 2 werkdagen. Voor alle andere Europese landen geld een leveringstermijn van 2 tot 7 werkdagen. De rest van de wereld geld 6 tot 11 werkdagen. Bestellingen worden in een  neutrale envelop of doos(je) geleverd. 

2. Levertijd

King Active BV streeft ernaar zoveel mogelijk uit onze voorraad te kunnen leveren. Indien de gestelde tijd niet gehaald wordt, kunt u ons niet aansprakelijk stellen voor de schade. Als u vindt dat een bestelling te lang op zich laat wachten verzoeken wij u contact op te nemen met ons.

3. Garantie

De goederen moeten u in goede staat bereiken. Als dit niet het geval is zullen wij direct de goederen vervangen. Klachten dient u na ontvangst van uw bestelling direct te melden .

4. Betalingen

Al onze online betalingen verlopen via een beveiligde server. Zodra de betaling van uw bestelling door ons ontvangen is, beginnen de dagen van levertijd te tellen.

5. Ruilen

Als het artikel reeds bij het openmaken van uw zending beschadigd is kunt u gebruik maken van onze garantie regeling. U dient ons  direct daarvan in kennis te stellen. Als consument heeft u het recht om artikelen binnen 7 dagen te retourneren. Wij zullen dan samen met u de juiste oplossing zoeken.

6. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden via een beveiligde server verzonden. Uw gegevens zullen  niet aan derden ter beschikking worden gesteld, verkocht of worden uitgeleend. De gegevens zullen alleen binnen onze eigen organisatie worden gebruikt om u op de hoogte te houden van aanbiedingen, service, orderstatus en andere gerichte activiteiten indien dit door U aangegeven is.

7. Prijzen

Alle aangegeven prijzen zijn in Euro's aangegeven.

8. Leeftijd

Bij het bezoeken van deze website verklaart de gebruiker 18 jaar of ouder te zijn. King Active BV levert uitsluitend aan personen van 18 jaar en ouder.

9. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen in de internetwinkel geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de bestelde producten. Indien een artikel in backorder komt zullen wij U daarover informeren.
Wanneer u akkoord gaat met de ontvangst van onze nieuwsbrief wordt U van acties en uitbreidingen van het assortiment op de hoogte gehouden

10. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van King Active BV voor directe en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op King Active BV geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de gronden waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van King Active BV, dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

11. Retourrecht

Alle aangekochte goederen kunnen worden teruggezonden als het product:

  •   niet opengemaakt is
  •   niet beschadigd is
  •   niet geleverd is in een onaangebroken verpakking
  •   minimaal 6 maanden is geleverd voor de uiterste verkoopdatum zoals op het product vermeld wordt


12. Gebruik

De werking van het product is mede afhankelijk van persoonlijke feiten en omstandigheden, alsmede van het juiste, op de individuele situaties van de consument afgestemde gebruik. Dit product alleen gebruiken boven de 18 jaar.