Terug

 • Potentie Man & Libido Vrouw
 • Officiële King Active® website
 • Kwalitatieve Voedingssupplementen & Vitamines

Algemene voorwaarden

King Active B.V.
PO BOX 172 
1420AD Uithoorn
Molenlaan 11
Uithoorn 1422 XN 

The Netherlands 
KVK: 65997700 
BTW: NL856349951B01
 

 1. Leveringen

U ontvangt van ons altijd een bevestiging van uw bestelling per email. Voor Nederland geldt een leveringstermijn van 1 tot 2 werkdagen. Voor alle andere Europese landen geld een leveringstermijn van 2 tot 7 werkdagen. De rest van de wereld geld 6 tot 11 werkdagen. Bestellingen worden in een  neutrale envelop of doos(je) geleverd. 

 1. Levertijd

King Active BV streeft ernaar zoveel mogelijk uit onze voorraad te kunnen leveren. Indien de gestelde tijd niet gehaald wordt, kunt u ons niet aansprakelijk stellen voor de schade. Als u vindt dat een bestelling te lang op zich laat wachten verzoeken wij u contact op te nemen met ons.

 1. Garantie

De goederen moeten u in goede staat bereiken. Als dit niet het geval is zullen wij direct de goederen vervangen. Klachten dient u na ontvangst van uw bestelling direct te melden .

 1. Betalingen

Al onze online betalingen verlopen via een beveiligde server. Zodra de betaling van uw bestelling door ons ontvangen is, beginnen de dagen van levertijd te tellen.

 1. Ruilen

Als het artikel reeds bij het openmaken van uw zending beschadigd is kunt u gebruik maken van onze garantie regeling. U dient ons  direct daarvan in kennis te stellen. Als consument heeft u het recht om artikelen binnen 30 dagen te retourneren. Wij zullen dan samen met u de juiste oplossing zoeken.

 1. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden via een beveiligde server verzonden. Uw gegevens zullen  niet aan derden ter beschikking worden gesteld, verkocht of worden uitgeleend. De gegevens zullen alleen binnen onze eigen organisatie worden gebruikt om u op de hoogte te houden van aanbiedingen, service, orderstatus en andere gerichte activiteiten indien dit door U aangegeven is.

 1. Prijzen

Alle aangegeven prijzen zijn in Euro's aangegeven.

 1. Leeftijd

Bij het bezoeken van deze website verklaart de gebruiker 18 jaar of ouder te zijn. King Active BV levert uitsluitend aan personen van 18 jaar en ouder.

 1. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen in de internetwinkel geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de bestelde producten. Indien een artikel in backorder komt zullen wij U daarover informeren.
Wanneer u akkoord gaat met de ontvangst van onze nieuwsbrief wordt U van acties en uitbreidingen van het assortiment op de hoogte gehouden

 1. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van King Active BV voor directe en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op King Active BV geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de gronden waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van King Active BV, dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

 1. Retourrecht

Alle aangekochte goederen kunnen worden teruggezonden als het product:

 • niet opengemaakt is
 • niet beschadigd is
 • niet geleverd is in een onaangebroken verpakking
 • minimaal 6 maanden is geleverd voor de uiterste verkoopdatum zoals op het product vermeld wordt

Wanneer mag je een product retour sturen?

Een product kan retour gestuurd worden wanneer:

 • Het product defect is bij ontvangst, zonder het product gebruikt te hebben;
 • Je toch niet helemaal tevreden bent over het product en het product nog in de originele verpakking zit waarvan de verzegeling niet is verbroken;
 • Het product defect is en onder de garantie valt.

Wanneer mag een product niet retour gestuurd worden?

Artikelen die niet retour gestuurd mogen worden indien het product is gebruikt om te kunnen beoordelen of hij / zij het product wenst te behouden, of waarvan het seal van de verpakking is verbroken zijn producten die in verband met hygiënische redenen niet retour gestuurd kunnen worden zoals condooms, sexspeeltjes, voedingssupplementen, drogisterij artikelen, lingerie, glijmiddelen en massageproducten. Ook mag de originele verpakking van een product niet zijn beschadigd door toedoen van de consument

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 • Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden met uitzondering van de artikelen beschreven onder het kopje ‘Wanneer mag een product niet retour gestuurd worden?’. Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door de ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Wanneer je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan ons. Het kenbaar maken dien je te doen middels het modelformulier. Nadat je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht dien je het product binnen 30 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien je na afloop van de hierboven genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht resp. het product niet aan ons hebt teruggezonden, is de koop definitief.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 

 1. Gebruik

De werking van het product is mede afhankelijk van persoonlijke feiten en omstandigheden, alsmede van het juiste, op de individuele situaties van de consument afgestemde gebruik. Dit product alleen gebruiken boven de 18 jaar.

 

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box